Oferta

USŁUGI PORZĄDKOWE

SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ I TERENÓW OTWARTYCH
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

W RAMACH USŁUG SPRZĄTANIA OFERUJEMY

 • kompleksowe sprzątanie wnętrz
 • mycie elewacji, okien
 • pranie dywanów
 • porządkowanie klatek schodowych
 • porządkowanie terenów przyległych do budynku (np. chodników)
 • pielęgnację zieleni będącej częścią obiektu
 • drobne prace remontowo-naprawcze
 • deratyzacje, dezynfkecje, dezynsekcje
 • odśnieżanie

 

PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW I NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY
SPRZĄTANIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I BIUR

W RAMACH USŁUG SPRZĄTANIA OFERUJEMY

 • kompleksowe sprzątanie magazynów, hal, placów, parkingów
 • mycie elewacji, okien, sprzątanie wnętrz
 • pranie dywanów
 • porządkowanie terenów przyległych do budynku
 • pielęgnację zieleni będącej częścią obiektu
 • drobne prace remontowo-naprawcze
 • odśnieżanie

 

SPRZĄTANIE PO BUDOWACH I REMONTACH

W RAMACH USŁUG SPRZĄTANIA OFERUJEMY

 • kompleksowe sprzątanie
 • wywóz i utylizację urobku
 • mycie elewacji, okien, sprzątanie wnętrz
 • pranie dywanów
 • porządkowanie terenów przyległych do budynku
 • pielęgnację zieleni będącej częścią obiektu
 • drobne prace remontowo-naprawcze

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH

OFERUJEMY CAŁOSEZONOWE USŁUGI PIELĘGNACYJNE

 • koszenie trawników
 • sadzenie i przesadzanie roślin
 • odchwaszczanie
 • cięcia sanitarne i formujące drzew i krzewów
 • nawożenie oraz opryski roślin
 • wycinkę drzew i krzewów
 • prace porządkowe w ogrodzie

oraz

 • projektowanie i zakładanie systemów nawadniających
 • zakładanie trawników z rolki, z siewu
 • budowa oczek wodnych i skalniaków
 • aranżacje balkonów i tarasów
 • montaż elementów małej architektury (pergole, trejaże, altany)

 

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA OGRODÓW

Świadczymy profesjonalne usługi ogrodnicze z zakresu projektowania, wykonywania i urządzania ogrodów, terenów zieleni publicznej (zieleń osiedlowa, skwery, place zabaw)

Nasza oferta obejmuje również

 • projektowanie i zakładanie systemów nawadniających
 • zakładanie trawników z rolki, z siewu
 • budowa oczek wodnych i skalniaków
 • aranżacje balkonów i tarasów
 • montaż elementów małej architektury (pergole, trejaże, altany)