Czajkowskiego 63-65b

Cczanie i polimeryzacja posadzki PCV - VIDEO
W Styczniu 2015 ro ku wykonaliśmy w budynku przy ul. Czajkowskiego 63-65b we Wrocławiu
usługę pokazowe go doczyszczenia mechanicznego powierzchni parter u klatki schodowej (LINOLEUM /
PCV) , i zabezpieczenia trzema warstwami specjalnego polimeru co mają Państwo możliwość
zobaczyć na załączonym filmie.

ZOBACZ REFERENCJE