Narodowe Forum Muzyki INTERSYSTEM

06.2015r.
Doczyszczanie pobudowalane parkingu NFM
W L IPC U 2015 ro ku wykonaliśmy w obiekcie NFM we Wrocławiu usługę kompleksow ego
doczyszczenia mechanicznego powierzchni park ing u (6 poziomów 680m iejsc) , pomieszczeń
technicznych oraz instalacji pod sufitem (2,5/6 m ) co mają Państwo możliwość zobaczyć na
załączonych fotografiach.
Zapraszamy do galerii . .

REFERENCJE z NFM