Świebodzka 2 SPORTOWIEC

14.09.2015r.
Mycie ciśnieniowe elewacji
W dniu 14.09.2015 wykonaliśmy dla SM SPORTOWIEC we Wrocławiu usługę umycia elewacji
akrylowej oraz schodów granit owych budynku mieszkalno-usługo wego co mają Państwo możliwość
zobaczyć na załączonych fotografiach.