Widok 2

04.2015r.
Doczyszczenie / polerowanie / polimerowanie
W K wietni u 2015 ro ku wykonaliśmy w budynku przy ul. Widok 2 we Wrocławiu usługę
kompleksow ego doczyszczenia mechanicznego powierzchni klatki schodowej ( Lastr yko) , zabezpieczenia
pięter i schodów trzema warstwami specjalnego polimeru oraz wypolerowania padami
diamentowymi parteru klatki schodowe j co mają Państwo możliwość zobaczyć na załączonych
fotografiach.
Zapraszamy do galerii . .